Cáp Iphone 7 zin LK BOX
Cáp Iphone 7 zin LK BOX
Bảo hành: 1 tháng
Giá bán: 70.000 VNĐ
Cáp Iphone 7 Zin 100%
Cáp Iphone 7 Zin 100%
Bảo hành: 1 tháng
Giá bán: 180.000 VNĐ
Cáp Android LG chính hãng
Cáp Android LG chính hãng
Bảo hành: 1 tháng
Giá bán: 50.000 VNĐ
Cáp Samsung CHÍNH HÃNG SSVN
Cáp Samsung CHÍNH HÃNG SSVN
Bảo hành: Dùng chung tất cả DTDD Android - Windowphone
Giá bán: 40.000 VNĐ
Cáp Samsung Note4 chính hãng 1.5M
Cáp Samsung Note4 chính hãng 1.5M
Bảo hành: Dùng chung tất cả DTDD Android - Windowphone
Giá bán: 50.000 VNĐ
Cáp Iphone 3 - Iphone 4 - Ipad 1 - Ipad 2
Cáp Iphone 3 - Iphone 4 - Ipad 1 - Ipad 2
Bảo hành: 1 tháng
Giá bán: 50.000 VNĐ