Dành cho main seri 2 và seri 3, socket 1155 như H61, B75