Hàng đã dùng qua, như mới

Cpu seri 6 và seri 7

Socket 1151, như main h110, b250