Cáp mạng thông thường.

Dây mạnh đã được bấm đầu mạng sẵn.

Giá :

1,5 mét = 10.000

3 mét = 20.000

5 mét = 30.000

10 mét = 40.000

15 mét = 50.000

20 mét = 70.000