Hàng chính hãng SSK

CÓ ĐỌC ĐƯỢC THẺ CF COMPACT FLASH

Đọc thẻ đa năng, đọc tất cả các loại thẻ nhớ hiện nay.

Gồm : MicroSD, SD, Sony M2, Sony ProDuo, MMC, CF ( Compact Flash ), XD Picture Oplympus