Sound card thu âm chuyên nghiệp XOX K10 đúng chuẩn loại 1 . Chất lượng đầu ra âm thanh tuyệt đối chính xác.

Rất nhiều loại K10 trên thị trường giá rẻ chỉ là loại 2 , âm thanh bị sôi rè, khi hát dễ vỡ tiếng. Hàng loại 1 không bị sôi rè và vỡ tiếng.