Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER
Bảo hành: 36 tháng
Giá bán: 10.490.000 VNĐ
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER Extreme
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER Extreme
Bảo hành: 36 tháng
Giá bán: 15.990.000 VNĐ
Máy bộ LGS-Skylake 1151 VĂN PHÒNG
Máy bộ LGS-Skylake 1151 VĂN PHÒNG
Bảo hành: 36 tháng
Giá bán: 5.990.000 VNĐ
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAME ONLINE
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAME ONLINE
Bảo hành: 36 tháng
Giá bán: 7.990.000 VNĐ
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER PRO
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER PRO
Bảo hành: 36 tháng
Giá bán: 12.990.000 VNĐ
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER PRO 2
Máy bộ LGS-Skylake 1151 GAMER PRO 2
Bảo hành: 36 tháng
Giá bán: 13.990.000 VNĐ