Loại Đẹp.

Chất lượng hình ảnh rất tốt. Độ nét cao.