Lót chuột mẫu Razer

Loại đế dày, êm, may viền xanh.