Tay cầm chơi Game không dây

Hỗ trợ chơi trên PC và Playstation Sony

Có thể chơi bằng dây như thông thường.

Sạc pin lại khi hết pin.

Thời lượng chơi bằng Pin 5h liên tục.