Thiết kế đẹp.

Công suất 5W

Hỗ trợ bluetooth, MicroSD, AUX