Tai nghe jack sạc Iphone

Chất lượng 80% với hàng theo máy chính hãng Apple

Phải kết nối Bluetooth 1 lần để dùng

Dùng được cho tất cả điện thoại iphone