Tai nghe Iphone hàng loại tốt, nghe rất hay, chất lượng 80% tai nghe theo máy chính hãng Apple

Jack tròn 3.5 li

Dành cho Iphone 4, 5 , 6, và tất cả các điện thoại Android, ngoại trừ Nokia