Gậy chụp ảnh xi đen

Nhẹ gọn, hỗ trợ hầu hết tất cả điện thoại.