Dùng cho các điện thoại chân Typec nhưng không có jack 3.5 li nghe nhạc