Gồm Sạc và Cáp Samsung

Chuẩn 5V-2A

Bảo hành 3 tháng