Bộ vít đa năng 35 món Jackly 6066B

Có luôn nhíp, chân dài.

Có nhiều đầu vít thay đổi tiện dụng.