USB BT118 Bluetooth cho loa

Biến loa thông thường thành loa bluetooth, kể cả loa dân dụng, dàn loa Wifi gia đình, loa Karaoke gia đình thành loa bluetooth

Kết nối bluetooth nghe nhạc không dây chất lượng cao

Nếu loa có cổng USB thì chỉ cần cắm USB BT118 này vào là xong, loa trờ thành loa Bluetooth

Nếu loa không có cổng USB như loa vi tính model ngày trước hoặc loa dân dụng dàn loa gia đình thì kêt nối dây Audio đến USB BT118 thì loa trờ thành loa bluetooth.