USB bluetooth chuẩn 5.0 dành cho máy tính, PC, Laptop, TV, máy chiếu…

Chuẩn 5.0 mới nhất 2019

Kết nối máy tính, laptop, TV đến loa bằng USB không dây.