Dòng 2.0 Mini

Cổng nguồn USB 5V

Công suất 10W

Bảo hành 3 tháng