Headphone vi tính chuyên game

Có Led

Âm lượng lớn, bass mạnh.

Mic nhỏ gọn