Loại dây có 3 vạch

Dây nối dài tai nghe điện thoại cho Iphone, samsung, oppo, xiaomi… mà vẫn dùng được Microphone để nghe gọi