Card mở rộng khe usb 3.0 chuẩn. No Fake

Chất lượng tuyệt đối – Tốc độ đọc ghi nhanh hơn 5 lần usb 2.0