VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P1
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P1
Bảo hành: Khách có thể ghé Long Gem SHop để tự phối charm vào vòng nhé
Giá bán: Liên hệ
Còng tay Pandora
Còng tay Pandora
Bảo hành: 
Giá bán: Liên hệ
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P2
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P2
Bảo hành: Khách có thể ghé Long Gem SHop để tự phối charm vào vòng nhé
Giá bán: Liên hệ
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P3
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P3
Bảo hành: 
Giá bán: Liên hệ
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P4
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P4
Bảo hành: 
Giá bán: Liên hệ
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P5
VÒNG TAY KIỂU DÁNG PANDORA P5
Bảo hành: Khách có thể ghé Long Gem SHop để tự phối charm vào vòng nhé
Giá bán: Liên hệ