USB Sandisk Cruzer FIT 8GB
USB Sandisk Cruzer FIT 8GB
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: 180.000 VNĐ
USB Sandisk Cruzer FIT 16GB
USB Sandisk Cruzer FIT 16GB
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: 220.000 VNĐ
Sandisk 3.0 Cz73 150mb/s
Sandisk 3.0 Cz73 150mb/s
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: Liên hệ
USB Sandisk ExtremeX 16GB 3.0
USB Sandisk ExtremeX 16GB 3.0
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: Liên hệ
USB Sandisk Cruzer Orbit 8GB
USB Sandisk Cruzer Orbit 8GB
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: Liên hệ
Sandisk 32Gb Dual USB Drive
Sandisk 32Gb Dual USB Drive
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: Liên hệ
USB Sandisk Cruzer Force 8GB
USB Sandisk Cruzer Force 8GB
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: 150.000 VNĐ
USB Sandisk Cruzer SpeedCZ60 8GB
USB Sandisk Cruzer SpeedCZ60 8GB
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: 130.000 VNĐ