USB Kingson 8GB
USB Kingson 8GB
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: 130.000 VNĐ