USB TeamGroupUSA 8gb
USB TeamGroupUSA 8gb
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: 150.000 VNĐ
USB TeamGroupUSA 16gb
USB TeamGroupUSA 16gb
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: 220.000 VNĐ
USB TeamGroupUSA 32gb
USB TeamGroupUSA 32gb
Bảo hành: 2 năm
Giá bán: 330.000 VNĐ