USB Team E902 8GB
USB Team E902 8GB
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: 130.000 VNĐ
USB Team C153 8GB
USB Team C153 8GB
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: 130.000 VNĐ
USB Team C153 16GB
USB Team C153 16GB
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: 130.000 VNĐ
USB Team E902 16GB
USB Team E902 16GB
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: 150.000 VNĐ
USB Team E902 32GB
USB Team E902 32GB
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán: 250.000 VNĐ