Tên sản phẩm: Ốp ip6, ip6+ cẩn xà cừ
Bảo hành:
Giá: 150.000 VNĐ