Tên sản phẩm: Dây quấn tai nghe, cáp điện thoại
Bảo hành:
Giá: 2.000 VNĐ