Tên sản phẩm: HUB USB 7 port
Bảo hành:
Giá: 120.000 VNĐ
 

HUB 7 PORT