Hình ảnh khai trương LONGGEM SHOP

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LONGGEM SHOP ( LONGGEM COMPUTER - LONGGEM DIGITAL ) ........

 

LONGGEM SHOP NGÀY 17 THANG 8 NĂM 2011

LONGGEM SHOP ( LONGGEM COMPUTER - LONGGEM DIGITAL ) TRONG NGÀY CÚNG KHAI TRƯƠNG NGÀY 22-6-2011
CỬA HÀNG TM & DV LONG GEM

LONGGEM

COMPUTER

DIGITAL